Приказы

 

 
2016
 
 
2017
 
   Приказ № 75 нг от 08.06.2017 (Золото)
   Приказ №11-ГТО от 19.04.2017 (Серебро)
   Приказ №12-ГТО от 19.04.2017 (Бронза)
   Приказ №91 нг от 07.07.2017 (Золото)
   Приказ №13 от 10.07.2017 (серебро)
   Приказ №14 от 10.07.2017 (бронза)
   Приказ №15-ГТО от 09.10.2017 (серебро)
   Приказ №16-ГТО от 09.10.2017 (бронза)
 
2018
 
   Приказ №21-ГТО от 13.07.2018 (серебро)
   Приказ №104нг от 19.07.2018 (золото)