Приходи к нам на каток!

Информация
о работе пунктов проката коньков на 2017-2018 гг.